Frukostseminarium: Dataskyddslagen (GDPR) i praktiken

Det går framåt på jobbet och jag har nu under kommande vecka i uppgift att sammanställa resultatet från min Security review + information om ISO27000 och förberedelser inför GDPR 2018 i två upplagor. En upplaga på 10 punkter som CTO skall ta del av samt en detaljerad presentation avsedd för styrelsen.

Som nämnt är det viktigt att ledningen är med på tåget från början då detta arbete involverar verksamhetens kärna och alla dess anställda.

Spännande är då ett frukostseminarium som jag kommer att närvara på den 23 november vid Clarion Sign Hotel där en av talarna är Albin Zuccato (Head of Information Security) från SENTOR MMS AB