”I’m alive”

TensorFlow körs nu efter lite felsökning (fick installera om via pip då sys.path ej innehöll paketet).

Jag har börjat bekanta mig med python och de exempel som Google skickar med. Jag är i dagsläget rätt säker på att jag vill feeda data via python. Quandl.com har API som stödjer detta och jag skall se hur det är med gdeltproject.org. Jag blev lite ställd inför kostnaden av premium finansiell data från Quandl. $1200 per år för tillgång till en databas/datatyp.

First run - TensorFlow

First run – TensorFlow