Sic parvis magna

Idag är det officiellt och jag kan meddela att jag sagt upp mig från Cool Company Skandinavien AB och går på pappaledighet för att primärt dedikera så mycket tid som möjligt till OSCP- utbildningen/certifieringen och barnen.

Sekundärt har jag planer på att starta eget aktiebolag och vill då erbjuda fullspektrum tjänster inom IT baserat på kompetens och erfarenhet från mina 15 år inom branschen.

Iom GDPR 2018 och ett långtgående ansvar gällande underleverantörer som detta medför- är jag övertygad om att många företag kommer tvingas omvärdera/byta ut dessa för att inte riskera repressalier. Även större krav på compliance och säkerhetsmedvetenhet kommer att behöva ställas på företagens egna personal för att fortsatt kunna bedriva verksamheten internt och gentemot kund. Detta tror jag även kommer resultera i att fler utvecklare kommer gå mot certifiering/utbildning inom säkerhet för att både stärka sin position på marknaden och för ett ökat business value.

Här ser jag då en styrka/ett stort värde samt möjlighet iom min bakgrund och fokus som jag nu önskar följa under 2017 och framåt- antingen via eget bolag eller under anställning.

”Sic parvis magna” – Greatness from small beginnings